"Uzaktan Öğretim Ders Uygulama İlkelerine" ilişkin bilgilendirme notuna erişmek için tıklayınız.

Değerli Öğretim Üye ve Yardımcılarımız,

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde uzaktan öğretim yoluyla yürütülen derslerin sorumlularının uyması gereken Uzaktan Öğretim Ders Uygulama İlkelerini, yardımcı videolar ve örnek uygulamaları İyi Uygulamalar Bilgi Portalı'ndan inceleyebilirsiniz. Ayrıca uzaktan öğretim yoluyla derslerin uygulanması sürecinde gerekli form ve şablonlara aşağıdan erişebilirsiniz.

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Emine Erdem
 

Ek 1 - Açılacak ders listeleri ve derslerin yürütüleceği yöntem

Ek 2 - Form U-01, Ders İzlencesi

Ek 3.1. - Form U-02, Haftalık Ders Planı

Ek 3.2. - Form U-02, Haftalık Ders Planı (Doldurulmuş örnek)

Ek 4.1. - Derslerin haftalık yürütülmesinde izlenebilecek örnek şablonlar

Ek 4.2. - Derslerin haftalık yürütülmesinde izlenebilecek örnek şablonlar

Ek 4.3. - Derslerin haftalık yürütülmesinde izlenebilecek örnek şablonlar

Ek 4.4. - Derslerin haftalık yürütülmesinde izlenebilecek örnek şablonlar

Ek 5 - Açılacak Ders Listeleri ve Derslerin Yürütülmesinde Kullanılacak Şablon

Ek 6.1. - Uzaktan öğretimde ölçme-değerlendirme örnekleri (Standart ölçme-değerlendirme)

Ek 6.2. - Uzaktan öğretimde ölçme-değerlendirme örnekleri (Kalabalık sınıflarda ">50 öğrenci" ölçme-değerlendirme

Ek 6.3. - Uzaktan öğretimde ölçme-değerlendirme örnekleri (Kalabalık olmayan sınıflarda "<50 öğrenci" ölçme-değerlendirme)

Ek 6.4. - Uzaktan öğretimde ölçme-değerlendirme örnekleri (Kişisel çevrimiçi değerlendirme şablonunuz)

Ek 7 - Öğrencilere uygulanacak "Üçüncü hafta ders geri bildirim formu" (Versiyon 2)

Ek 8 - Öğrencilere uygulanacak "Dokuzuncu hafta ders geri bildirim formu"

Ek 9 - Öğrencilere uygulanacak "Dönem sonu ders geri bildirim formu"

Ek 10 - Uzaktan Öğretim Ders Risk Planı


 

Sayfa Sorumluları
Doç. Dr. Kaan Batı
kaanbati@hacettepe.edu.tr
Arş. Gör. Serkan Ekinci
serkanekinci@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara